Biowitalność w SPA

BIOWITALNOŚC w SPA: nowy trend – nowe możliwości

Harmonijnie zaprojektowane otoczenie stymuluje umysł. Ożywiony umysł jest balsamem duszy. Pobudzona dusza wpływa na zdrowie ciała....  /matuzalem/

Walka o pozyskanie oddanych klientów w strefach SPA opiera się już nie tylko na sprawdzonych od dziesiątek lat rozwiązaniach technologicznych ubieranych mniej lub bardziej udanie w autorskie projekty architektoniczne. Twórcy nowych produktów coraz częściej wykorzystują rozwiązania technologiczne oraz odkrycia naukowe z innych dziedzin w których oprócz typowego aspektu technicznego terapii wellness występuje potwierdzona naukowo synergia innych czynników wpływających na poprawę zdrowia. Także takich które dla jednych wydają się dobrze udokumentowane naukowo a przez drugich traktowane są ciągle z niedowierzaniem /materiały biopozytywne, pole magnetyczne, tachiony, woda strukturalna, radiestezja etc/.

Większość z nas pragnie wyglądać piękniej i zdrowiej – to niekończące się pragnienie towarzyszy człowiekowi od momentu urodzin. W projektach wellness mamy do czynienia z dwoma /czasami wydaje się, że przeciwstawnymi/ podejściami do zdrowia człowieka.

Modelu biomedycznym: w którym ludzki organizm można całkowicie wytłumaczyć w kategoriach procesów empirycznych. Procesy te z kolei są badane metodami właściwymi dla takich nauk, jak fizyka, chemia, biologia /i pochodne/. W tym modelu terapeutycznym ludzki umysł i życie duchowe nie mają większego znaczenia. Zdrowie człowieka w tym podejściu jest rozumiane wyłącznie jako prawidłowo funkcjonujący organizm biologiczny który lepiej czy gorzej można także naprawić stosując nowoczesne technologie i materiały /trochę taka linia robotów humanoidalnych możliwych do naprawy na taśmie/.

Modelu holistycznym: tutaj rozumienie zdrowia i terapii jest inne. Jest ono szersze i obejmuje większą liczbę czynników. W nim człowiek rozumiany jest jako istota która oprócz aspektu cielesnego posiada również swój wymiar psychiczny i duchowy. Dlatego w procesie terapii holistycznych istotne są zagadnienia równowagi duchowej, czytelne określenie celów życiowych oraz sposób przeżywania wartości duchowych.

Nowoczesny styl życia związany z filozofią wellness bazuje na nowym zrozumieniu odpowiedzialności za siebie oraz za otaczające nas środowisko naturalne. Powinien łączyć́ harmonijnie w sobie elementy zarówno biomedyczne jaki i holistyczne. Ośrodki oferujące terapie i zabiegi wellness muszą stać się swoistymi centrami edukacji, ucząc gości jakie podejmować działania aby cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i umysłowym.