Problemy z przystosowaniem istniejących małych obiektów do zmieniającej się demografii i potrzeb społeczeństwa w zakresie wolnego czasu.

Problemy z przystosowaniem istniejących małych obiektów do zmieniającej się demografii i potrzeb społeczeństwa w zakresie wolnego czasu.

Zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie dla hotelarza stwarzają zarówno wiele możliwości poszerzenia produktu o nowe segmenty gości jak również poszerza liczbę obiektów rywalizujących między sobą. Często zmiany i przystosowanie hotelu do wymogów określonej grupy gości /np. starzejącego się segmentu Baby Boomers lub młodszego, wymagającego nowinek technicznych i nowoczesnego wzornictwa pokolenia Gen X/ mogą być kosztowne i niemożliwe do wykonania w krótkim czasie w przypadku mniejszych hoteli. Dlatego też managerowie powinni dokonać dokładnego przeglądu potrzeb nowego segmentu tzw. multi-generacyjnego i spróbować wybrać niego elementy uniwersalne które mogą zadowolić szeroki krąg docelowych odbiorców np. niższe łóżka, jaśniejsze oświetlenie, materiały reklamowe i informacyjne pisane większą czcionką /nagminny błąd w większości współczesnych hotelowych stron internetowych/, szerokie kabiny prysznicowe. Nowoczesne technicznie pokoje hotelowe stają się wymogiem już nie tylko dużych sieci globalnych. Łatwość w dostępie do Internetu, LCD TV oraz uniwersalne panele zarządzające powoli będą stawały się też czynnikiem wyboru danego obiektu.

Multi-generacyjność dotyczy także nowego podejścia do przygotowania oferty pobytów hotelowych. Nowym wymogiem w tej kwestii jest oferowanie wyboru a nie z góry narzuconego składu danego pakietu. Gość musi mieć możliwość samodzielnego przygotowania pakietu gościnnego przed i trakcie swojego pobytu.

Szczególnie ciekawy wydaje się /stosunkowo nowy na rynku polskim/ segment klienta starszego powyżej umownie przyjętej granicy 60 lat. Oczywiście nie możemy porównywać tej grupy i ich możliwości ekonomicznych do podobnego segmentu z krajów zachodniej Europy czy USA ale jednak znaczenie tej grupy gości będzie stopniowo wzrastać. Ten segment nie starzeje się już ,,w ciszy” jak pokolenie ich rodziców. Potrafi docenić pakiety hotelowe przygotowane specjalnie pod potrzeby kulturalne  /zarówno w obiekcie jak i miastach w których znajdują się dane hotele/ lub wellness&SPA tej grupy wiekowej stając się nierzadko wiernym i oddanym stałym gościem obiektu. Manager mniejszego obiektu hotelowego ma w tym zakresie ,,handicap gościnny” związany z łatwiejszą możliwością bezpośredniego nadzoru nad pobytem każdego z gości. Musi próbować wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do profesjonalnego bezpośredniego kontaktu managerskiego na etapie powitania, pobytu oraz pożegnania gościa w obiekcie oraz przy jego zapraszaniu /tzw. koncepcja 4 filarów Gościnności Usługowe: Witającej, Serwisowej, Żegnającej i Zapraszającej – definicja: Z.Kowalski - Polska Akademia Gościnności/.

Uniwersalnym przesłaniem dla bardziej efektywnego wykorzystania różnic i potrzeb generacyjnych na poziomie managera/właściciela niezależnego obiektu powinno być: słuchać – słuchać – słuchać swojego Gościa zarówno w obiekcie jak i podczas wszystkich punktów kontaktu przed i po pobytowego. Umiejętne zastosowanie uzyskanych danych w zakresie potrzeb, zainteresowań oraz życzeń gości stanowić będzie o możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej - szczególnie na rynku lokalnym.