Z biurka konsultanta cz.1

Robiąc sobie ostatnio /kolejny już raz w życiu :-) / większe podsumowanie ,,dorobku” zrealizowanych projektów w dziedzinie szeroko pojętego hotelarstwa oraz budowania Marki Gościnnej /a nie tylko produktu noclegowo – imprezowego/ postanowiłem spróbować zebrać pod jednym szyldem szereg rzeczy które są potrzebne managerom mniejszych hoteli niezależnych /czyli nie stowarzyszonych marketingowo ani właścicielsko z żadną marką krajową lub globalną/  aby skutecznie rywalizować na rynku.

Większość managerów małych i średnich obiektów NIE PRZYCHODZI do obiektu z bagażem profesjonalnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego /szczerze mówiąc ponad 80% ze znanych mi małych obiektów z sukcesem radzących sobie na rynku posiada managera bez kierunkowego wykształcenia/.   Dlatego też z jednej strony styka się on z potrzebą jak najszybszego zdobycia praktycznych i rzetelnych informacji  o swoim obiekcie a drugiej strony zastosowania nowoczesnej wiedzy branżowej w różnych działaniach rynkowych. Muszą one obejmować wszystkie poziomy zarządzania indywidualnym obiektem hotelowym w dziedzinie: 

Gastronomii

Revenue Management

Polityki personalnej

Marketingu i zarządzania MARKĄ hotelu

Finansów

 

CYKL DOCHODZENIA DO DOJRZAŁOŚCI MARKETINGOWEJ MANAGERA HOTELOWEGO* 

1-3 Lata: robi wszystko co się wie

do 5 lat: robi więcej niż potrzeba

po 5 latach utrzymania się z sukcesem na rynku powinno się już robić tyle ile trzeba 

*od inteligencji i zdolności indywidualnych jednostki zależy rzeczywisty czas potrzebny na przejście poszczególnych etapów 

Śmiem twierdzić, że na problemy małych i średnich hoteli możemy z powodzeniem nałożyć branżowy schemat problemów z którymi w najbliższych latach będzie się borykała cała branża hotelowa + dołożyć jeszcze 30% na rożnego rodzaju uwarunkowania lokalne, indywidualne i  specyficzne dla każdego z takich obiektów /chociażby w zakresie struktury właścicielskiej oraz decyzji zarządczych/. 

Niezależnie jednak od problemów ,,globalnych” branży hotelowej indywidualnie zarządzane hotele mają ciągle jedną bardzo ważną przewagę rynkową: umożliwiają bardziej efektywne i skuteczne /pod warunkiem posiadania odpowiednich narzędzi/ zbudowanie własnej, unikalnej MARKI GOŚCINNEJ /niezależnie czy dotyczy to tylko hotelu z oddziaływaniem lokalnym czy hotelu mającego ambicje ogólnopolskie/

W najbliższych latach to właśnie jasno zdefiniowana MARKA hotelowa /rozumiana tutaj zespół ciekawych i wyróżniających się na rynku produktów hotelowych w obrębie jednego obiektu/ będzie decydującym czynnikiem o wyborze tego a nie innego miejsca pobytowego.

UNIKALNE PUNKTY GOŚCINNOŚCI - UNIKALNE PUNKTY SPRZEDAŻY