News list

  • nisza11
    Wstęp do projektowania japońskich stref SPA

    W zależności od możliwości portfela inwestora oferują one różne możliwości aktywnego wodnego wypoczynku. ,,Różne” – definiowane przez projekty architektoniczne – ale w sumie oferujące zbliżony do siebie pakiet usług: strefę basenową /czasami z bąbelkami w jacuzzi i zjeżdżalniami/, strefę saun oraz strefę wypoczynkową.

    Read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact.

Donald Simpson
Chairman, Bluewater Corp